KIẾN TRÚC

Chọn số tầng

KẾT CẤU
SƠ ĐỒ MẶT CẮT

QUY MÔ DIỆN TÍCH
Hạng mục Diện tích (m2) HS tính toán DT tính toán (m2)
Sàn trệt 0
Mái 0
DT quy đổi phần móng 0.3
DT quy đổi sân vườn tầng trệt 0.2
Tổng diện tích sàn sử dụng:
0 m
2
Tổng diện tích sàn tính toán chi phí xây dựng:
0 m
2

DỰ TOÁN CHI PHÍ
Tổng diện tích(m2):
0


Hạng mục Đơn giá cơ bản (đồng/m2) HS độ hoàn thiện HS vị trí xây dựng Thành tiền (đồng)
Phần thô và nhân công hoàn thiện
Phần vật tư hoàn thiện
Chi phí đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ bản:
(đồng)